IRETD KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ (MOU) VỚI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐÀI BẮC (TAIPEI TECH)

    Ngày 3 tháng 11 năm 2019 Viện nghiên cứu Phát triển Giáo dục và  Công nghệ (Institute of Research for Education and Technology Development – IRETD) đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ với Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc (National Taipei University of Technology – TAIPEI TECH) Đại học Công lập Đài Bắc là trường đại học trong tốp các Trường Đại học mạnh của Đài Loan  

Trong khuôn khổ biên bản đã đề cập những nội dung cơ bản:

  1. Lĩnh vực hợp tác bao gồm tất cả các chương trình trong lĩnh vực giáo dục công nghệ và học thuật được cung cấp bởi một trong hai trường đại học trong đó sự hợp tác được coi là khả thi và mong muốn và sẽ tăng cường mối quan hệ cùng có lợi giữa các trường đại học.
  2. Theo sự chấp thuận của Chủ tịch của tổ chức bộ nhớ cache và sự sẵn có của tài trợ, hỗ trợ sẽ được mở rộng để thực hiện một hoặc nhiều chương trình hoặc hoạt động sau:

– Chương trình trao đổi sinh viên;

– Chương trình trao đổi khoa học;

– Chương trình học ngắn hạn đặc biệt;

– Dự án phát triển nhân viên;

– Nghiên cứu và hoạt động chung;

– Tổ chức hội thảo và hội nghị;

– Trao đổi thông tin, tài liệu học thuật và ấn phẩm.

  1. Đồng ý rằng các chi tiết của các hoạt động chung, điều kiện sử dụng các kết quả đạt được và sắp xếp cho các chuyến thăm, trao đổi cụ thể và tất cả các hình thức hợp tác khác sẽ được đàm phán cho từng trường hợp cụ thể. Các bên hiểu rằng mọi cân nhắc tài chính liên quan đến bất kỳ hình thức hợp tác nào sẽ được giải quyết riêng thông qua hợp đồng pháp lý và sẽ phụ thuộc vào sự sẵn có của các quỹ. Mỗi bên sẽ đồng ý tìm kiếm các nguồn tài chính để hỗ trợ trao đổi và hợp tác.

 https://www-en.ntut.edu.tw/

Video giới thiệu về National Taipei University of Technology:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=p3nWiRbVhgI&feature=emb_logo