GIỚI THIỆU

Được thành lập vào năm 2011, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc tìm kiếm và nuôi dưỡng nguồn nhân lực tốt để tạo ra một công ty tốt.

Vào khoảng 5 năm trước, những người bạn Xí nghiệp bên Nhật Bản đã nói rằng họ đang muốn mượn nhân lực người Việt Nam hay còn gọi là thực tập sinh kỹ năng. Chính vì thế chúng tôi đã đăng ký và xin được giấy phép phái cử thực tập sinh kỹ năng. Từ đó chúng tôi đã và đang nỗ lực hơn nữa để phái cử thực tập sinh kỹ năng đã được học tập và đào tạo tốt sang Nhật Bản.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý nghiệp đoàn quản lý và quý Xí nghiệp tiếp nhận phía Nhật Bản. Trân trọng!

Tìm hiểu về chúng tôi