Category Archives: khoa học công nghệ

ĐỀ TÀI KHCN CẤP NHÀ NƯỚC ““Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ

Đề tài Khoa học công nghệ cấp nhà nước “Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non” do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chủ trì và Viện nghiên cứu phát triển giáo dục và […]

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Ứng dụng STEAM giáo dục mầm non”

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Ứng dụng STEAM Giáo dục mầm non” – Chương trình + Báo cáo viên: Do Viện IRETD + Chuyên gia Quốc tế thực hiện – Thời lượng: 01-02 ngày (Gồm Hội thảo+ Thăm quan trường mầm non xanh tại Hà Nội) – Đối tượng: Cán bộ Quản […]

Chuyển giao chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học

Chuyển giao chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học – Chuyển giao chương trình và bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học – Chương trình do Viện IRETD và Đối tác xây dựng hoặc nhập khẩu – Chuyên gia […]

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Trung học”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Trung học” – Chuyên gia giảng dạy: Trong nước – Thời lượng: 02 ngày/khóa – Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Giáo viên và chủ trường Trung học – Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các đối tác Quốc tế

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Tiểu học”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Tiểu học” – Chuyên gia giảng dạy: Trong nước – Thời lượng: 02 ngày/khóa – Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Giáo viên và chủ trường Tiểu học – Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các đối tác Quốc tế

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Mầm non”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Mầm non” – Chuyên gia giảng dạy: Trong nước – Thời lượng: 02 ngày/khóa – Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Chủ trường, Giáo viên mầm non – Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các đối tác Quốc tế

Studytour trong nước: “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non tư thục hiệu quả Hà Nội/TP HCM”

Studytour trong nước: “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non tư thục hiệu quả Hà Nội/TP HCM” – Tổ chức chuyến học tập về kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non và thăm quan từ 03-05 trường MN nổi tiếng theo từng Phương pháp giáo dục ở Hà Nội […]

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao phù hợp với đặc điểm từng trường

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao phù hợp với đặc điểm từng trường – Cung cấp chương trình chi tiết năm học + bồi dưỡng đội ngũ và kinh nghiệm vận hành của trường Mầm non chất lượng cao – Bộ công cụ đánh giá […]

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế và sử dụng mô hình giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm”

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế và sử dụng mô hình giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm” – Chủ trì đề tài: Do IRETD thực […]

Studytour quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Nhật Bản”

Studytour quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Nhật Bản” – Tổ chức chuyến học tập về kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non và thăm quan đến 01 trường Đại học và 5 trường MN nổi tiếng của Nhật Bản – Đối […]