Studytour trong nước: “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non tư thục hiệu quả Hà Nội/TP HCM”

Studytour trong nước: “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non tư thục hiệu quả Hà Nội/TP HCM”

– Tổ chức chuyến học tập về kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non và thăm quan từ 03-05 trường MN nổi tiếng theo từng Phương pháp giáo dục ở Hà Nội hoặc TPHCM
– Đối tượng: Nhà quản lý giáo dục, Chủ trường, Giáo viên mầm non
– Thời gian: 02-05 ngày
– Đối tác: Đối tác của Viện tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành