Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Mầm non”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Mầm non”

– Chuyên gia giảng dạy: Trong nước
– Thời lượng: 02 ngày/khóa
– Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Chủ trường, Giáo viên mầm non
– Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các đối tác Quốc tế