Tour du lịch học tập (Studytour) quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Singapore”

Tour du lịch học tập (Studytour) quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Singapore”
– Tổ chức chuyến học tập về kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non và thăm quan đến 01 trường Đại học và 5 trường mầm non nổi tiếng của Singapore
– Đối tượng: Nhà quản lý giáo dục, Chủ trường, Giáo viên mầm non
– Thời gian: 01 tuần
– Đối tác Singapore. Hình thức Online hoặc offline