Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Ứng dụng STEAM giáo dục mầm non”

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Ứng dụng STEAM Giáo dục mầm non”

– Chương trình + Báo cáo viên: Do Viện IRETD + Chuyên gia Quốc tế thực hiện
– Thời lượng: 01-02 ngày (Gồm Hội thảo+ Thăm quan trường mầm non xanh tại Hà Nội)
– Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Giáo viên và chủ trường Mầm non
– Đối tác: Chuyên gia Quốc tế + Chuyên gia trong nước