Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Tiểu học”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Tiểu học”

– Chuyên gia giảng dạy: Trong nước
– Thời lượng: 02 ngày/khóa
– Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Giáo viên và chủ trường Tiểu học
– Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các đối tác Quốc tế