Category Archives: Chương trình tập huấn

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn ngắn hạn “Ứng dụng STEM trong thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên Tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT Thành Phố Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang. Từ […]

thực hiện chương trình giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn ngắn hạn “Tích hợp STEAM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán thuộc Phòng GD&ĐT Thành Phố Mỹ Tho – Tỉnh Tiền […]

Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn lần 2 “Ứng dụng STEAM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non” cho đội ngũ CBQL và GVMN thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Quỳnh Phụ – Tỉnh Thái Bình.

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn lần 2 “Ứng dụng STEAM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Quỳnh Phụ – Tỉnh Thái Bình.   Hai […]

Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn “Ứng dụng STEAM trong thực hiện chương trình GDMN” cho đội ngũ CBQL và GVMN thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Quỳnh Phụ – Tỉnh Thái Bình.

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn “Ứng dụng STEAM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Quỳnh Phụ – Tỉnh Thái Bình.   Từ ngày 06 […]

Bế giảng lớp tập huấn ngắn hạn “Ứng dụng STEAM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non” cho đội ngũ CBQL và GVMN cốt cán thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội

Bế giảng lớp tập huấn chuyên môn ngắn hạn “Ứng dụng STEAM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội Ngày 29/19/2021, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục […]

Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ CBQL và GV thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Đông Hưng và Hưng Hà – Tỉnh Thái Bình

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đông Hưng và Hưng Hà – Tỉnh Thái Bình Trong hai […]

Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ CBQL và GV thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình Giáo dục STEAM là một […]

Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ CBQL và GV thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Kiến Xương – Tỉnh Thái Bình

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Kiến Xương – Tỉnh Thái Bình Ngày 24&25/8/2021, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục […]

Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn ngắn hạn “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ CBQL và GVMN cốt cán thuộc Sở GD&ĐT Tỉnh Tây Ninh.

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn ngắn hạn “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán thuộc Sở GD&ĐT Tỉnh Tây Ninh. Từ ngày 22/8 đến 31/8/2021, Viện Nghiên cứu […]

Phòng GD&ĐT Huyện Nghi Xuân – Tỉnh Hà Tĩnh kết hợp với Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong GDMN” cho đội ngũ CBQL và GVMN

Phòng GD&ĐT Huyện Nghi Xuân – Tỉnh Hà Tĩnh kết hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non   Ngày 01,02/8/2021, Viện Nghiên […]