Chuyển giao chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học

Chuyển giao chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học

– Chuyển giao chương trình và bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học
– Chương trình do Viện IRETD và Đối tác xây dựng hoặc nhập khẩu
– Chuyên gia thực hiện: Trong nước và Quốc tế
– Thời lượng: suốt năm học
– Đối tượng chuyển giao: Trường Mầm non Tư thục & Công lập
– Đối tác: Đối tác trong nước hoặc Quốc tế của Viện IRETD